Samen

mentaalwijs

omdat investeren in geestelijke gezondheidszorg … opbrengt voor ons welzijn en voor onze economie.

Dat is mentaal wijs!


Oproep van Mentaalwijs om tegen 10 oktober 2019, de internationale dag van de geestelijke gezondheidszorg de prestaties van psychologen en orthopedagogen algemeen terugbetaalbaar te maken.

Mentaalwijs.be is een breed gedragen initiatief om meer aandacht te vragen voor een performante geestelijke gezondheidszorg waarin adequaat geïnvesteerd wordt.

Het onderliggende onderzoeksrapport "het niet terugbetalen van de prestaties van psychologen en andere dure vergissingen in de Belgische geestelijke gezondheidszorg" vindt U hier.

Aankondiging van de Staten Generaal van de ggz in Antwerpen op donderdag 14 maart.

Met een open brief richten we ons aan vertegenwoordigers van de Belgische politieke partijen en overheden om hen zo te motiveren om adequaat te investeren in de geestelijke gezondheidszorg. Deze open brief is momenteel in klad versie; niet alle vermelde organisaties hebben reeds formeel beslist om de open brief mee te ondertekenen.

We vragen u om deze brief mee te ondertekenen door een bevestigings-email te sturen aan peter.kraewinkels@mentaalwijs.be.

Deze open brief werd aan vertegenwoordigers van de Belgische politieke partijen en overheden overhandigd op 8 maart 2019 ter gelegenheid van het event "Therapiewinst".

U kan tot het einde van de maand februari registreren voor dit event aan de KULeuven.

We nodigen iedereen en alle organisaties die begaan zijn met de verbetering van de Belgische geestelijke gezondheidszorg uit om de open brief mee te ondertekenen door ons een email te sturen alvorens de brief formeel zal overhandigd worden en breed gepubliceerd in de media.

Meer inzetten op preventie en behandeling van geestelijke gezondheidsproblemen zou Belgen gelukkiger maken zegt geluksprofessor Lieven Annemans van de UGent.

Hier vindt u de resultaten van het geluksonderzoek bij de Belgen.